Αγορα ενεργειας – Τροπος Λειτουργιας

big image gr

Η ΔΕΗ χωρίζεται σε δύο βασικές λειτουργίες:
α) Την Παραγωγή και β) την Πώληση

 

Tο κομμάτι της Παραγωγής λειτουργεί μέσω δύο ανεξάρτητων τομέων:

  • ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριστή του συστήματος με σκοπό τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Παρότι ο ΑΔΜΗΕ ως εταιρεία είναι 100& θυγατρική της ΔΕΗ είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά από αυτήν.

  • ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Αλεκτρικής Ενέργειας) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και κυρίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. Ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. έγινε πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματιστηρίων Ενέργειας (EuroPEX), μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του EuroPEX στις 11 Μαΐου του 2012 στη Βιέννη. Όπως συμβαίνει και με τον ΑΔΜΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ παρότι αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά από αυτήν.

  • Ο ΛΑΓΗΕ λαμβάνει τη χρηματοδότηση του από τη ΔΕΗ και είναι αρμόδιος για τις συναλλαγές με τους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας (μέρος των οποίων είναι και οι παραγωγοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) σε ό,τι αφορά κάθε οικονομικό ή νομικό θέμα.