Χρονοδιαγραμμα

Χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Αγοράς Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας

Picture

2014

Ψήφιση του Νέου Νόμου για τις ΑΠΕ στις 7 Απριλίου, ο οποίος ονομάστηκε «New Deal» κι έφερε σημαντικές αλλαγές στην αγορά των ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μετά τις αλλαγές αυτές οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ από τη ΔΕΗ γίνονται περισσότερο συνεπείς ενώ η αγορά παρουσιάζει σημαντικά σημάδια σταθεροποίησης.

Picture

2012

Υπουργική Απόφαση F1/ OIK.2262 σχετικά με τις αλλαγές στις ταρίφες των φωτοβολταϊκών.

Picture

2010

Ο Νόμος 3851/2010 για την “Επίσπευση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” μπαίνει σε ισχύ στις 4 Ιουνίου. Ο Νόμος απελευθερώνει τον ανταγωνισμό στον κλάδο και υποστηρίζει τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Picture

2009

Νόμος 3734/09.

Picture

2007

Η Ε.Ε ανακοινώνει τα σχέδιά της για μία ενεργειακή πολιτική με μονομερή μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020.
Picture

2006

Νόμος 3468/06.

Picture

2005

Καταρτισμός εμποδίων στη ΔΕΗ για να φτιάξει νέες παραγωγικές μονάδες. Σταθμοί παραγωγής Ενέργειας θα έρχονται πλέον από ιδιωτικές επενδύσεις.

Picture

2002

1. Πρωτόκολλο του Κιότο 2. Η Ε.Ε θεσπίζει το σύστημα διαπαραγμάτευσης εκπομπών.

Picture

2000

1. Η ΔΕΗ εισάγεται στο χρηματιστήριο 2 .Ίδρυση του ΔΕΣΜΗΕ και διαχωρισμός του από το σύστημα Παραγωγής.

Picture

1999

1. Κατάρτιση νόμου ανοίγματος της αγοράς 2. Ίδρυση της ΡΑΕ 3. Κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ.

Η ελληνική αγορά ενέργειας μέχρι πρόσφατα αποτελούσε ένα μονοπώλιο της ΔΕΗ.

Μία σειρά εφαρμογών κοινοτικών οδηγιών και κανόνων σταδιακά άνοιξαν την αγορά. Παρόλα αυτά η ΔΕΗ εξακολουθεί να ελέγχει το 70%.