Επενδυτικες σχεσεις

Εταιρικές Ανακοινώσεις

09/2019

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ιούνιος 2019)

05/2019

Ισολογισμός 2018

05/2019

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

09/2018

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ιούνιος 2018)

05/2018

Ισολογισμός 2017

05/2018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

09/2017

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ιούνιος 2017)

05/2017

Ισολογισμός 2016

05/2017

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016

09/2016

Ισολογισμός Εξαμήνου (Ιούνιος 2016)

09/2016

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ιούνιος 2016)

08/2016

Εισαγωγή της R Energy 1 στο Χρηματιστήριο Κύπρου

05/2016

Ισολογισμός 2015

01/2015

Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2014

01/2014

Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2013