Επενδυτικη Φιλοσοφια

Η Επενδυτική Φιλοσοφία της R Energy 1 στην Ελληνική Αγορά Ενέργειας κινείται γύρω από 5 βασικούς πυλώνες:

Την εκμετάλλευση των προνομιακών χαρακτηριστικών της Ελληνικής Αγοράς όπως η υψηλή ηλιοφάνεια, οι ανταγωνιστικές τιμές πώλησης της παραγόμενης Ενέργειας και η κλειστού τύπου σύμβαση πώλησης με τη ΔΕΗ.
Την αξιοποίηση της ανάγκης ενοποίησης της αγοράς που αυτή τη στιγμή είναι κατακερματισμένη σε πολλούς «μικρότερους» παραγωγούς.
Την άριστη γνώση του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής αγοράς μέσα από την πολυετή ανάμειξη με τον κλάδο.
Την υψηλή ποιότητα κατασκευής των έργων που ανήκουν στην εταιρεία.
Τις ελκυστικές κι ανταγωνιστικές προοπτικές στα οικονομικά μεγέθη των υπαρχόντων αλλά και των μελλοντικών επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας.
Ενοποίηση Πάρκων επιφέρει μείωση του λειτουργικού κόστους μέσα από ανάπτυξη οικονομίας κλίμακας
Ανταγωνιστικές τιμές πώλησης της παραγόμενης Ενέργειας
Υψηλό Ηλιακό/Αιολικό Δυναμικό των μονάδων
Πολύ ελκυστικές οικονομικές αποδόσεις για τους επενδυτές