Επισκοπηση

Από την αρχική της σύλληψη μέχρι και την υλοποίησή της, η R Energy 1 αποσκοπούσε πάντοτε στο να αποτελέσει ως εταιρεία ένα όχημα που θα προσέλκυε αλλά και θα υλοποιούσε επενδύσεις στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

 

Η φιλοσοφία των μετόχων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άποψη πως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως στον κλάδο της Ενέργειας. Είναι εξάλλου αναμφισβήτητο γεγονός πως η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει αργά ή γρήγορα να σπάσει τα στενά της δεσμά εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε ραγδαίες εξελίξεις που θα επηρέασουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η παγκόσμια οικονομική κοινότητα αντιλαμβάνεται την Ενέργεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος κλάδος λειτουργεί ως σύνολο.

Ως R Energy 1 πιστεύουμε πως η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί την πιο χειροπιαστή απόδειξη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, μία από τις μεγαλύτερες αιτίες επιδείνωσης του κλίματος σήμερα. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να τονιστεί πως κάθε επένδυση προς την «πράσινη ενέργεια» παράγει κοινωνική ευθύνη κάτι, το οποίο βρίσκεται σε ταύτιση και με τον βασικό πυρήνα της επενδυτικής φιλοσοφίας της R Energy 1.

Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί πως το εξαιρετικό κλίμα της Ελλάδας προσφέρει μια πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών επένδυσης στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και είναι άξιο αναφοράς το γεγονός πως ακόμα κι εν μέσω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ο κλάδος της ενέργειας μαζί με αυτόν του τουρισμού, ήταν και είναι οι μόνοι δύο κλάδοι που διατήρησαν, και σε αρκετές περιπτώσεις αύξησαν, τα μεγέθη τους.