Ιστορια

Βασικός Μέτοχος της R Energy 1 είναι ο Γεώργιος Μ. Ρόκας ο οποίος αποτελεί ένα πρόσωπο με εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα καθώς ο ίδιος και η οικογένεια του αποτέλεσαν έναν από τους κύριους βασικούς μετόχους, της εταιρείας πρωτοπόρου στην ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα τη δεκαετία του ‘90. Σήμερα η R Energy 1 βαδίζει στα χνάρια της μακράς παράδοσης που το όνομα Ρόκας δημιούργησε στην αγορά.


Μέσα από μια πορεία 40 χρόνων η «Ρόκας ΑΒΕΤΕ» διεκπεραίωσε πλειάδα έργων για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών εταιρειών όπως η ΔΕΗ, το Λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας, την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, τα Ελληνικά Ναυπηγεία, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, την Τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, το Αλουμίνιο Ελλάδας, τη Βιοχάλκο, τη Χαλυβουργία Θεσσαλίας, τη Χότσιτφ και άλλους.

  • Ο όμιλος Ρόκα είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πραγματοποίησε επενδύσεις στην Ενέργεια μέσω της μεθόδου «Project Finance» μέσα από τη συνεργασία του με τη BNP PARIBAS το 1999. Το ποσό που επενδύθηκε τότε έφτανε τα 73,4 εκατομμύρια ευρώ.

  • Ο όμιλος Ρόκα ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την κατασκευή Αιολικών Πάρκων στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν του ανατέθηκε από τη ΔΕΗ η κατασκευή 5 πάρκων συνολικής ισχύος 10,2 ΜW.

  • Η εταιρεία έδειξε επίσης από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον της και για την Ηλιακή Ενέργεια, καθώς τον Απρίλιο του 2001 ολοκλήρωσε την κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 171.6 ΚW, στο νομό Λασιθίου στην Κρήτη. Το συγκεκριμένο έργο ήταν ένα από τα πρώτα τέτοιου μεγέθους στην Ελλάδα.

  • Σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 7 χρόνων ο όμιλος Ρόκα κατάφερε να κατασκευάσει Αιολικά Πάρκα ισχύος πάνω από 250 MW σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία περίπου τα 200 MW ανήκαν στην εταιρεία και λειτουργούσαν για λογαριασμό της. Πέρα από την Αιολική και την Ηλιακή Ενέργεια, ο όμιλος Ρόκα είχε να επιδείξει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη και την κατασκευή Υδροηλεκτρικών αλλά και Θερμοηλεκτρικών μονάδων, καθώς μεταξύ άλλων είχε αναμειχθεί στην κατασκευή τέτοιων σταθμών στη Μεσοχώρα, την Πλατανόβρυση και το εργοστάσιο Λαυρίου.

Το 2004 η Ισπανική πολυεθνική Iberdrola η οποία εξειδικεύεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ξεκίνησε μια διαδικασία επαφών με τον όμιλο Ρόκα σε μία προσπάθεια να εξαγοράσει την εταιρεία. Οι διαπραγματεύσεις αυτές κατέληξαν σε συμφωνία το 2007 με την εξαγορά του ομίλου Ρόκα από την Iberdrola. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και μεταξύ του 2004 και του 2007 ο Γεώργιος Μ. Ρόκας προέβη σε πώληση μέρους των ποσοστών του στην οικογένεια Ρόκα και στην Iberdrola. Έκτοτε διεκόπη και η ενεργός ανάμιξή του στον όμιλο Ρόκα.