29 Φ/Β πάρκα συνολικήςισχύος 7,4 MW

22 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 2,2 MW

5 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 3 MW

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 2 MW

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 0,1 MW